Cukrownia Żnin Arche Hotel

Cukrownia Żnin Arche Hotel.
Zakres prac zlecony naszej firmie obejmował wentylację mechaniczną oraz klimatyzację kilku obiektów na terenie kompleksu hotelowego Cukrownia Żnin.
Dostawę świeżego powietrza zapewniają centrale firm VTS lub VBW, Daikin natomiast został wybrany jako dostawca urządzeń klimatyzacyjnych. Kanały wentylacyjne zostały dostarczone przez firmę Klimat-Pro.
Realizacja 2022.