WentylacjaKlimatyzacjaUrządzeniaSerwiesEkologiaJakość
  • EkoInvestKlima
  • EkoInvestKlima
  • EkoInvestKlima

Eco Invest Klima sp. z o.o.
jest autoryzowanym punktem serwisowym Generalnego Dystrybutora FE Fuji Electric... więcej>>
Certyfikat dla przedsiębiorców
Potwierdza się, że przedsiębiorca spełnił wamagania Komicji (WE) nr 303/2008... więcej>>
Certyfikat dla przedsiębiorców
Potwierdza się, że przedsiębiorca spełnił wamagania Komicji (WE) nr 303/2008... więcej>>
MITSUBISHI ELECTRIC
Upoważnienie do montażu i serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych z zakresu m. ... więcej>>
MIDEA
Certyfikat upoważnia do montażu i serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych serii...
więcej>>

PROZON
Szkolenie w zakresie urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zawierających fluorowane gazy cieplarniane.
więcej>>
GAZEX
Certyfikat szkoleniowy Nr 04/14/2013
Zasady doboru urządzeń, Konserwacja urządzeń produkcji "GAZEX", i inne...

więcej>>
Akademia Wentylacji Pożarowej
Innowacyjne rozwiązania ochrony ppoż. w systemie wentylacji pożarowej.


więcej>>