WentylacjaKlimatyzacjaUrządzeniaSerwiesEkologiaJakość
  • EkoInvestKlima
  • EkoInvestKlima
  • EkoInvestKlima

Posiadamy kompetentną i wykwalifikowaną kadrę pracowników posiadających fachową wiedzę niezbędne uprawnienia oraz odpowiednie zaplecze sprzętowe. Umożliwia to wykonywanie prac, przy zachowaniu najwyższej jakości na terenie całej Polski.
Pracownicy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje i nabywają nowe uprawnienia uczestnicząc w szkoleniach organizowanych przez firmy i instytucje.

Dołącz do nas:
Osoby zainteresowane podjęciem współpracy z nami prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go do nas.

Nr telefonu
Doświadczenie
zawodowe
 
  Prosimy o umieszczenie w CV oświadczenia: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb  niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133, poz.883)"
Załącz CV