WentylacjaKlimatyzacjaUrządzeniaSerwiesEkologiaJakość
  • EkoInvestKlima
  • EkoInvestKlima
  • EkoInvestKlima
Osiedle przy ul. Poznańskiej w Toruniu

Przy ulicy Poznańskiej 294C w Toruniu powstają bloki mieszkalne, których inwestorem jest Toruńskie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. W ramach pierwszego etapu powstaną dwa 5-kondygnacyjne bloki mieszkalne. Naszym zadaniem na tej inwestycji jest kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji hybrydowej.

Wentylacja hybrydowa na tej inwestycji została oparta na rozwiązaniach firmy Aereco. Za wyciąg odpowiadają niskociśnieniowe nasady kominowe VBP oraz kratki higrosterowane BXC273. Natomiast nawiew został oparty na nawiewnikach okiennych higrosterowanych model EXR.302.HP również produkcji Aereco. Całość inwestycji zakończymy w 2017 roku.