WentylacjaKlimatyzacjaUrządzeniaSerwiesEkologiaJakość
  • EkoInvestKlima
  • EkoInvestKlima
  • EkoInvestKlima
Budynki mieszkalne wielorodzinne

ui. Hubego 29-29 oraz 31-31a w Toruniu


Firma Vimag Sp. z o. o. zleciła nam kolejną inwestycję. Tym razem było to wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej garaży w nowych budynkach mieszkalnych spółdzielni MSM w Toruniu przy ul. Hubego 29-29b i 31-31a na tzw. Jarze. System wentylacji został oparty na wentylatorach wyciągowych produkcji Aereco, natomiast system ostrzegania oraz detekcji CO i LPG został zaprojektowany i wykonany na niezawodnych czujnikach firmy Gazex.