WentylacjaKlimatyzacjaUrządzeniaSerwiesEkologiaJakość
  • EkoInvestKlima
  • EkoInvestKlima
  • EkoInvestKlima
Salon Volvo w Toruniu - Nordic Motor

Firma Eco-Invest Klima przystąpiła do modernizacji instalacji klimatyzacyjnej w Salonie Volvo w Toruniu na zlecenie firmy Nordic Motor.

Naszym zadaniem jest zmodernizowanie istniejącej instalacji klimatyzacyjnej zgodnie z najnowszymi standardami firmy Volvo. W celu zapewnienia wystarczającej ilości chłodu zamontowaliśmy obok istniejących już klimatyzatorów, dodatkowy klimatyzator kanałowy marki Fuji Electric model RDC90LHTA, który charakteryzuje się potrzebnym dużym sprężem oraz odpowiednią wydajnością chłodniczą na poziomie 25,0 kW. Dodatkowo do naszych zadań należy przebudowa kanałów wentylacyjnych w taki sposób aby zapewniły one maksymalne wykorzystanie urządzeń klimatyzacyjnych i mogły zapewnić jak największy komfort klientom Salonu Volvo.