WentylacjaKlimatyzacjaUrządzeniaSerwiesEkologiaJakość
  • EkoInvestKlima
  • EkoInvestKlima
  • EkoInvestKlima
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu

Na zlecenie firmy BUD-EKO R. S. Szymańscy Sp. J. wykonujemy prace z zakresu klimatyzacji i chłodnictwa podczas pierwszego etapu remontu budynku C Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu.

Powierzone nam prace obejmują montaż kilkudziesięciu klimakonwektorów marki Lennox, wykonanie siedmiu instalacji chłodniczych pomiędzy centralami wentylacyjnymi VTS a agregatami skraplającymi firmy Aermec, wyposażenie serwerowni w klimatyzację firmy Lennox wraz z koniecznymi instalacjami oraz montaż i uruchomienie urządzeń chłodniczych w laboratoriach Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Wszelkie prace montażowe będą zakończone w sierpniu 2017 roku.