MSM Hubego 37

Firma Vimag Sp. z o. o. zleciła nam wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej hali garażowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym powstałym dla Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Wentylację mechaniczną zapewnia wentylator VCR produkcji Aereco współpracujący z detektorami CO i LPG firmy Gazex. Zlecony zakres prac obejmował również wykonanie automatyki sterującej wentylacją.

Realizacja 2021.