Park nad Kanałem

Park nad Kanałem
W Bydgoszczy przy ul. Nakielskej 46 firma Pres Deweloper wybudowała budynek mieszkalny wielorodzinny.
Zlecony nam przez firmę Pres zakres robót obejmował wykonanie zarówno wentylacji higrosterowanej części mieszkalnej jak i wentylacji bytowej i oddymiającej hali garażowej.
Zarówno za wentylację bytową i oddymiającą jak i wentylację hybrydową części mieszkalnej odpowiadają urządzenia dostarczone przez firmę Aereco.

Realizacja 2020-2021.