Willa Moderno

Firma Ledbud Karol Ledwochowski po raz kolejny zleciła nam wykonanie instalacji wentylacji.
W zakres naszych działań wchodziła wentylacja higrosterowana części mieszkalnej oraz wentylacja mechaniczna hali garażowej wraz z detekcją CO i LPG oraz automatyką.
Wentylacja hali garażowej została oparta na wentylatorze Venture Industries, który współdziała z systemem wykrywania gazów CO i LPG. Wentylatory higrosterowane typ HAT produkcji Aereco współpracują z kratkami model BXC.

Realizacja 2021-2022